[Articles/HomeNet/includes/inc_head.htm]

NetCHEIF Articles

  דף הבית | פורום | בלוג | צור קשר | חיפוש | אודות

 

הקמת רשת ביתית ושיתוף משאבים (כלומר: שיתוף קבצים, שיתוף מדפסות)

הקדמה

במדריך זה ניתן למצוא הוראות להקמת רשת מחשבים ביתית בה ניתן לשתף קבצים ומדפסות.  המדריך מטפל בכל מערכות ההפעלה החל ב-Windows 98 ומתאים לכל מי שיש ברשותו רשת מחשבים המבוססת על נתב (Router) או תוכנת ICS של חברת מיקרוסופט -- מצב שרטוטים.

חיבור רשת באמצעות  ICS

 

חיבור רשת באמצעות  Router

הערה טכנית: המדריך מבוסס על אתחול של NetBIOS מעל פרוטוקול TCP/IP.  המשמעות היא שפרוטוקול אחד (TCP/IP) יאפשר הן את החיבור לאינטרנט והן את שיתוף המשאבים ברשת.

 

שלב 1 -- בדוק את החיבור לאינטרנט

בשלב ראשון יש לוודא שכל המחשבים ברשת הביתית יכולים להתחבר לאינטרנט.  זו הדרך הטובה לוודא שכל המחשבים מוגדרים בצורה נכונה וניתן לחבר אותם לרשת הביתית.  אם קיים מחשב שאינו יכול להתחבר לאינטרנט, הדבר מצביע על בעיה שתמנע את חיבורו אל הרשת ויתכן שזה ישפיע לרעה על כל הגדרת הרשת.

על מנת לחבר את כל המחשבים ברשת הביתית לאינטרנט, יש לפנות על פי סוג הרשת המצויה, למדריך התקנת ה-ICS או למדריך ה-Router שלך.

יש לעבור לשלב הבא רק כאשר כל המחשבים ברשת הביתית מצליחים להתחבר לאינטרנט בצורה תקינה, בו זמנית!!

 

שלב 2 -- עדכון מערכת ההפעלה

החל מ-Windows 98 כללה חברת מיקרוסופט בכל מערכות ההפעלה שלה מנגנון המאפשר לעדכן את מערכת ההפעלה -- מנגנון זה נקרא Windows Update. 

בשלב זה ולפני הגדרת הרשת הביתית, מומלץ להתקין את כל העדכונים הקריטיים למערכת ההפעלה בכל המחשבים שעתידים להתחבר אל הרשת. 

על מנת לעדכן את מערכת ההפעלה, יש לבחור את האופציה Windows Update בתפריט ה-Start הראשי.

 

שלב 3 -- הגדרת פרוטוקול

השלב הראשון בהגדרת הרשת הביתית, היא קינפוג כרטיס הרשת בכל מחשב ומחשב ברשת, בפרוטוקול NetBIOS Over TCP/IP.  הגדרה זו היא שתאפשר את שיתוף המשאבים בין המחשבים השונים ברשת הביתית.

על מנת לבצע את ההגדרה בצורה נכונה יש לבחון, לגבי כל מחשב ומחשב ברשת הביתית, את מספר כרטיסי הרשת המותקנים בכל מחשב, אופן החיבור המחשב לאינטרנט וגירסת מערכת ההפעלה במחשב.

מודגש שיש לבצע רק את ההוראות המופיעות להלן.  חשוב במיוחד לא לנגוע ולא לשנות את הגדרת כתובות ה-TCP/IP, ה-Subnet Mask, ה-Default Gateway וה-DNS בכרטיסי הרשת, אלא אם כן נתבקשת לבצע שינוי זה באופן מפורש.

אם במחשב נעשה שימוש רק כרטיס רשת אחד, בחר ב-LINK הרלוונטי המופיע להלן, על פי סוג מערכת ההפעלה המותקנת בו:

רק אם במחשב נעשה שימוש בשני כרטיסי רשת, כאשר אחד מהם מחובר למודם (תצורת ICS) והשני אל המחשב השני ברשת, בחר ב-LINK הרלוונטי המופיע להלן, על פי סוג מערכת ההפעלה המותקנת בו.

הערה חשובה: אם אתה עושה שימוש ב-ICS, אנו נוודא בתהליך הגדרת הרשת שבכרטיס הרשת שמחובר למודם ה-ADSL, האופציות Client for Microsoft Networks ו-File and Print Sharing אינן מסומנות.  בדיקה זו חיונית על מנת להבטיח שלא יחשפו משאבים שלך ברשת האינטרנט. 

ההוראות ב-LINK-ים הבאים מתייחסות לשני כרטיסי הרשת המותקנים במחשב שלך.  יש לעקוב אחר ההוראות במדויק ולבצע את הפעולות הנדרשות תוך הבחנה בין שני הכרטיסים.  גם כאן חשבו להדגיש חשוב שאין לנגוע או לשנות את הגדרת כתובות ה-TCP/IP, ה-Subnet Mask, ה-Default Gateway וה-DNS בכרטיסי הרשת, אלא אם כן נתבקשת לבצע שינוי זה באופן מפורש.

יש לבצע את האמור לגבי כל מחשב ומחשב ברשת.  רק לאחר סיום הגדרת כל המחשבים ברשת, יש לחזור לכאן על מנת להמשיך בשלב 4.

 

שלב 4 -- הגדרת קבוצת העבודה (Workgroup)

קבוצת עבודה (Workgroup) היא אוסף של מחשבים המקובצים לסביבת עבודה אחת.  ברשת ביתית נדרשת הגדרה של קבוצת עבודה אחת בלבד.  עליך לוודא שכל המחשבים ברשת מוגדרים עם אותה קבוצה עבודה.  אם זה אינו המצב, המחשבים השונים לא יוכלו לראות אחד את השני ברשת הביתית.  עליך לבחור שם לקבוצת העבודה ולהגדיר אותו בכל המחשבים ברשת.  מומלץ לבחור שם פשוט וקל לזכירה.

במקביל, יש לתת לכל מחשב שם.  שמות המחשבים בקבוצת העבודה צריכים להיות שונים אחד מהשני.  גם כאן מומלץ לבחור שמות פשוטים וקלים לזכירה.

בשלב זה, עליך לבחור שם ייחודי לכל מחשב ושם משותף לקבוצת העבודה.  הגדרת השמות במחשבים השונים נעשית על פי סוג מערכת ההפעלה המותקנת בו.  לגבי כל מחשב ברשת, בחר את ה-LINK הרלוונטי על פי סוג מערכת ההפעלה המותקנת בו. 

רק לאחר שהגדרת את שם המחשב ושם קבוצת העבודה בכל המחשבים ברשת, עבור לשלב הבא.

 

שלב 5 -- שיתוף משאבים (Share Resources)

על מנת שמחיצה או מדפסת יהיו משותפים בין המחשבים ברשת, עליך להגדיר אותם כמשאבי רשת משותפים במחשב בהם הם נמצאים.  הגדרת משאב רשת במחשב שלך, תאפשר למשתמשים במחשבים אחרים לעשות שימוש במשאב זה.

ב-LINK-ים הבאים תמצא הסברים כיצד לשתף מחיצה בדיסק שלך כמשאב ברשת.  באופן דומה ניתן לשתף גם מדפסות.

המחשב בו נמצא המשאב אותו אני מעוניין לשתף מבוסס על מערכת ההפעלה:

 

שלב 6 -- שימוש במשאבים (Use Resources)

דבר ראשון, ולפני שנראה כיצד משתמשים במשאבים שהגדרנו, יש לבצע BOOT לכל המחשבים ברשת. 

בשלבים הקודמים בצענו שינויים רבים בהגדרת המחשבים ופעולת ה-REBOOT מיועדת לקבע שינויים אלה.  לאחר סיום ה-BOOT בכל המחשבים, המתן דקה או שתיים על מנת שלמחשבים יהיה זמן לחוש האחד בקיומו של השני.  אם תמהר, יתכן שלא תוכל לראות את כל המשאבים אותם שיתפת.

על מנת להשתמש במשאבים, פעל פי סוג מערכת ההפעלה במחשב בו אתה רוצה להשתמש במשאב: