הגדרת פרוטוקול NetBIOS Over TCP/IP במחשבים המבוססים על
Windows
2000

 

שלב 1

ב-Desktop, לחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר, על ה-ICON של My Network Places.  בתפריט שיפתח בחר את ה-Properties.

בשלב זה עליך לראות מסך הדומה לזה המופיע מצד שמאל. 

וודא שבמסך מופיעים ומסומנים השירותים Client for Microsoft Networks ו-File and Printer Sharing. 

אם הם אינם מופיעים לחץ על כפתור ה-Add והתקן אותם. 

אם נדרש ממך, בצע Reboot.  בסיום ה-Reboot עבור לשלב 2.

 

שלב 2

סמן את השירות Internet Protocol TCP/IP ולחץ על כפתור ה-Properties. 

בשלב זה יפתח החלון המופיע מצד שמאל. 

לחץ על כפתור ה-Advanced.

 

 

 

שלב 3

בחר ב-TAB של ה-WINS. 

סמן את העיגול Enable NetBIOS over TCP/IP.

לחץ OK בכל שלושת החלונות שנפתחו.

אם נדרש ממך, בצע Reboot.

 

 

 

עבור להגדרת המחשב הבא.