שימוש במשאב רשת במחשבים המבוססים על
Windows
XP

 

שלב 1

פתח את My Network Places.

אם אינך רואה את רשימת המחשבים בקבוצת העבודה שלך (Workgroup), יהיה עליך ללחוץ על View Workgroup Computers.  (ראה תמונה משמאל).

 

שלב 2

מתוך ה-Network Tasks בחר באופציה Add a network place. לחץ על NEXT.  בחלון שיופיע (ראה משמאל), בחר באופציה השנייה - Choose another network location.

בחלון שיפתח עליך לרשום את שם המחשב ושם המשאב בו אתה רוצה להשתמש.  יש לרשום זאת בפורמט:

\\computer-name\share-name

ראה את תמונת המסך משמאל.  בדוגמא זו בחרנו להשתמש במשאב shared במחשב Laptop.

 

לסיום, תן לשיתוף זה שם משמעותי.  שם זה יופיע ברשימה My Network Places.

 

שלב 3

על מנת להשתמש במדפסת רשת, פתח את מנהל התקני ההדפסה (Printers and Faxes) ובחר באפשרות משמאל Add a Printer.

באשף (wizard) שיפתח לפניך, בחר מדפסת רשת (האופציה השניה -- ראה צילום מסך משמאל). 

בשלב הבא, תוכל לאפשר ל-Windows לחפש את מדפסת הרשת או לרשום את כתובתה המפורשת.