הגדרת פרוטוקול NetBIOS Over TCP/IP במחשבים בעלי שני כרטיסי רשת ותוכנת ICS המבוססים על Windows 98 / 98SE / ME

 

שלב 1

במחשב בו מותקנת תוכנת ICS, חשוב לוודא שמשאבי הרשת הפנימית אינם נחשפים לאינטרנט.  במחשב זה מצויים שני כרטיסי רשת -- אחד המחובר למודם ה-ADSL והשני אל כרטיס הרשת במחשב השני.  למרות שעל שני הכרטיסים האלה רץ פרוטוקול TCP/IP, מאפייני הפרוטוקול שונים מאוד אחד מהשני.

ב-Desktop, לחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר על ה-ICON של Network Neighborhood או My Network Neighborhood (השם תלוי בסוג מערכת ההפעלה המותקנת אצלך).  בתפריט שיפתח בחר את ה-Properties.

בשלב זה עליך לראות מסך הדומה לזה המופיע מצד שמאל. 

במסך יופיעו, בין השאר, השירותים הבאים:

את שלושת מופעי ה-NetBEUI, אם יש כאלה, יש למחוק באמצעות כפתור ה-Remove.  אם קיימים מופעים של שירותים נוספים שאינם רשומים לעיל (כמו IPX של חברת Novell), יש למחוק גם אותם באמצעות כפתור ה-Remove.

שלב 2

וודא שה-Primary Network Logon הוא Clients for Microsoft Networks.

לחץ על הכפתור File and Print Sharing.  יפתח החלון הבא. 

בחלון זה יש לוודא ששני ה-Check Box מסומנים.  אם אין בכוונתך לשתף מדפסות, אפשר לוותר על סימון ה-Check Box השני.  לחץ OK לאישור.

בחלון ה-Network לחץ על OK.  בשלב זה יש לבצע Reboot למחשב. 

בסיומו יש לחזור לחלון ה-Network על פי ההוראות הרשומות בתחילת שלב 1.

 

שלב 3

פרוטוקול ה-TCP/IP עם המילה HOME מצביע על כרטיס הרשת המתחבר אל כרטיס הרשת במחשב השני.  פרוטוקול ה-TCP/IP עם המילה SHARED מצביע על כרטיס הרשת המתחבר אל מודם ה-ADSL.

סמן את פרוטוקול ה-TCP/IP עם המילה SHARED.  לחץ על כפתור ה-Properties ובחר ב-TAB ה-Bindings.  בחלון שיפתח מחק את הסימון השני - File and Printer Sharing.

 לחץ על OK.

אם שירותים אלה יהיו מופעלים, קיימת סכנה שמשאבי הרשת הפנימית יהיו חשופים ברשת האינטרנט.

 

 

 

 

 

 

סמן את פרוטוקול ה-TCP/IP עם המילה HOME ולחץ על Properties (מאפיינים).  בחר את ה-TAB של ה-Bindings וודא ששני ה-Check Box אשר מופיעים בו מסומנים.  לחץ על OK.

 

 

 

 

 

 

 

בחר את TAB ה-NetBIOS וודא שה-Check Box המופיע בו מסומן.

לחץ על OK.  בחלון ה-NETWORK לחץ על OK שוב.  בשלב זה יש לבצע Reboot למחשב.

 

 

 

 

 

עבור להגדרת המחשב הבא.