הגדרת קבוצת העבודה ושם המחשב
במחשבים המבוססים על
Windows
XP Home

 

שלב 1

ב-Desktop, לחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר על ה-ICON של My Computer. 

בתפריט שיפתח  לחץ בחר את ה-Properties.

 

 

 

 

 

שלב 2

במסך שיפתח לפניך, בחר את ה-TAB שנקרא Computer Name.

יופיע לפניך המסך הבא.  לחץ על הכפתור Change.

 

 

 

 

 

 

שלב 3

בשורת ה-Computer Name תן שם ייחודי למחשב

בשורת ה-Workgroup רשום את השם שבחרת לקבוצת העבודה שלך.

לחץ OK פעמיים.

 

 

 

 

עבור להגדרת המחשב הבא.