הגדרת קבוצת העבודה ושם המחשב
במחשבים המבוססים על
Windows
XP Pro

 

שלב 1

ב-Desktop, לחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר על ה-ICON של My Computer. 

בתפריט שיפתח  לחץ בחר את ה-Properties.

 

 

 

 

 

שלב 2

במסך שיפתח לפניך, בחר את ה-TAB שנקרא Computer Name.

יופיע לפניך המסך הבא. 

לחץ על הכפתור Network ID.

עבור על שלבי האשף (Wizard) כדלקמן.

 

 

 

שלב 3

במסך שיפתח, בחר באופציה הראשונה -- This Computer is part of a business Network.  זוהי הדרך היחידה בה תוכל לשנות את שם קבוצת העבודה.

 

 

 

 

 

 

שלב 4

במסך שיפתח, בחר ב-My company uses a network without a domain.

 

 

 

 

 

 

שלב 5

במסך שיפתח, רשום בשורת ה-Workgroup רשום את השם שבחרת לקבוצת העבודה שלך.

 

 

 

 

 

 

סיים את הרצת האשף (Wizard).

שלב 6

לאחר שתסיים את הרצת האשף (Wizard), תחזור למסך שממנו התחלת. 

במסך זה, לחץ על כפתור ה-Change ולפניך יוצג המסך הבא.

בשורת ה-Computer Name תן שם ייחודי למחשב

בחר את העיגול Workgroup ובשורה שתיפתח רשום את השם שבחרת לקבוצת העבודה שלך.

לחץ OK פעמיים.

 

 

 

 

עבור להגדרת המחשב הבא.