הגדרת פרוטוקול NetBIOS Over TCP/IP במחשבים בעלי שני כרטיסי רשת ותוכנת ICS המבוססים על Windows 2000

 

שלב 1

במחשב בו מותקנת תוכנת ICS, חשוב לוודא שמשאבי הרשת הפנימית אינם נחשפים לאינטרנט.  במחשב זה מצויים שני כרטיסי רשת -- אחד המחובר למודם ה-ADSL והשני אל כרטיס הרשת במחשב השני.  למרות שעל שני הכרטיסים האלה רץ פרוטוקול TCP/IP, מאפייני הפרוטוקול שונים מאוד אחד מהשני.

ב-Desktop, לחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר על ה-ICON של My Network Places.  בתפריט שיפתח בחר את ה-Properties.

יפתח לך חלון, כדוגמת זה הנמצא משמאל, כאשר שני חיבורי הרשת שלך רשומים בו.  בדוגמא זו, החיבור המכונה RJ45 LAN הוא זה המתחבר אל מודם ה-ADSL.

ראשית, לחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר על החיבור למודם ה-ADSL.  בתפריט שיפתח בחר ב-Properties. 

בחלון שיפתח עליך לוודא שהשירותים Client for Microsoft Networks ו-File and Printer Sharing אינם מסומנים.  רק הפרוטוקול Internet Protocol TCP/IP צריך להיות מסומן.

אם שירותים אלה יהיו מופעלים, קיימת סכנה שמשאבי הרשת הפנימית יהיו חשופים ברשת האינטרנט.

בסיום לחץ OK.

 

 

 

 

שלב 2

באמצעות הכפתור הימני של העכבר לחץ על חיבור הרשת המתחבר אל המחשב השני.  בתמונת המסך למעלה זה כרטיס הרשת האלחוטי Dell 1300.  בתפריט שיפתח בחר ב-Properties. 

בחלון שיפתח עליך לוודא שהשירותים Client for Microsoft Networks ו-File and Printer Sharing מסומנים.

 

 

 

שלב 3

סמן את השירות Internet Protocol TCP/IP ולחץ על כפתור ה-Properties. 

בשלב זה יפתח החלון המופיע מצד שמאל. 

לחץ על כפתור ה-Advanced.

 

 

 

שלב 4

בחר ב-TAB של ה-WINS. 

סמן את העיגול Enable NetBIOS over TCP/IP.

לחץ OK בכל שלושת החלונות שנפתחו.

אם נדרש ממך, בצע Reboot.

 

 

 

עבור להגדרת המחשב הבא.