הגדרת פרוטוקול NetBIOS Over TCP/IP במחשבים המבוססים על
Windows XP

 

שלב 1

לחץ על תפריט ה-START ובחר ב-My Computer.  מהתפריט שנפתח בחר את My Network Places ומתוכו בחר את My Network Connections.

בחלון ה-Network Connections, סמן את כרטיס הרשת שלך.  בתפריט שנפתח, בחר את הפריט Change Settings of this Connection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלב 2

יפתח לפניך המסך המופיע בצד שמאל.

וודא שבמסך מופיעים ומסומנים השירותים Client for Microsoft Networks ו-File and Printer Sharing. 

אם הם אינם מופיעים לחץ על כפתור ה-Install והתקן אותם. 

ב-TAB ה-Advanced וודא שאופציית ה-Firewall המובנית בתוך Windows XP אינה מופעלת. 

כיבוי ה-Firewall הוא קריטי להצלחת תהליך הגדרת הרשת.

אם נדרש ממך, בצע Reboot.  בסיום ה-Reboot עבור לשלב 3.

 

שלב 3

בחר את השירות Internet Protocol TCP/IP ולחץ על כפתור ה-Properties. 

יפתח לפניך המסך המופיע מצד שמאל.

לחץ על כפתור ה-Advanced.

 

 

 

 

שלב 4

יפתח לפניך המסך הבא.

בחר ב-TAB של ה-WINS. 

סמן את העיגול Enable NetBIOS over TCP/IP.

לחץ OK בכל שלושת החלונות שנפתחו.

אם נדרש ממך, בצע Reboot.

 

 

 

עבור להגדרת המחשב הבא.