הגדרת פרוטוקול NetBIOS Over TCP/IP במחשבים המבוססים על
Windows Vista

 

שלב 1

לחץ על כפתור ה-START ובחר ב-Control Panel.  בחלון שיפתח לחץ על Network and Internet, אח"כ לחץ על Network and Sharing Center ולסיום לחץ על Manage network connections.

באמצעות הכפתור הימני של העכבר, לחץ על כרטיס הרשת שלך ובחר ב-Properties.  אם אתה מתבקש לתת סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 

שלב 2

בחלון שיפתח בחר ב-TAB הקרוי Networking.  תחת האפשרויות המופיעות בחלון (This connection uses the following items), סמן את הפרוטוקול TCP/IPv4 ובטל את הפרוטוקול TCP/IPv6.

וודא שבמסך מופיעים ומסומנים השירותים Client for Microsoft Networks ו-File and Printer Sharing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלב 3

סמן את הפרוטוקול TCP/IPv4 ולחץ על כפתור ה-Properties. 

בחלון שיפתח וודא שהאופציות:

Obtain an IP Address Automatically

ו-Obtain DNS Server address Automatically

מסומנות.

לחץ על כפתור ה-Advanced ובחר בטאב ה-WINS.

 

 

 

 

 

יפתח החלון הבא.

סמן את האופציה Enable NetBIOS over TCP/IP.

לחץ OK שלוש פעמים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלב 4

בשלב האחרון יש לבטל את חומת האש (Firewall) של Windows Vista.

לחץ על תפריט ה-START ובחר ב-Control Panel.  בחלון שיפתח לחץ על Security, לחץ על Security Center ולסיום בחר את Windows Firewall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור להגדרת המחשב הבא.