הגדרת פרוטוקול NetBIOS Over TCP/IP במחשבים בעלי שני כרטיסי רשת ותוכנת ICS המבוססים על Windows XP

 

שלב 1

במחשב בו מותקנת תוכנת ICS, חשוב לוודא שמשאבי הרשת הפנימית אינו נחשפים לאינטרנט.  במחשב זה מצויים שני כרטיסי רשת -- אחד המחובר למודם ה-ADSL והשני אל כרטיס הרשת במחשב השני.  למרות שעל שני הכרטיסים האלה רץ פרוטוקול TCP/IP, מאפייני הפרוטוקול שונים מאוד אחד מהשני.

בחר את My Computer מתפריט ה-START, לחץ על My Network Places ובחלון שיפתח לחץ על My Network Connection.

יפתח לך חלון, כדוגמת זה הנמצא משמאל, כאשר שני חיבורי הרשת שלך רשומים בו.

ראשית, לחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר על החיבור למודם ה-ADSL.  בתפריט שיפתח בחר ב-Properties.  בתמונה הנמצאת מעל, כרטיס ה- 3COM הוא זה המתחבר אל מודם ה-ADSL.  ניתן לדעת זאת בגלל היד המצוירת מתחת ל-ICON של כרטיס הרשת.

על כרטיס זה יש לוודא שרק פרוטוקול ה-TCP/IP מאותחל וששירותי ה-File and Print Sharing ו-Client for Microsoft Networks אינם מופעלים.

אם שירותים אלה יהיו מופעלים, קיימת סכנה שמשאבי הרשת הפנימית יהיו חשופים ברשת האינטרנט.

בסיום לחץ OK.

שלב 2

עתה, לחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר על חיבור הרשת המתחבר לכרטיס הרשת במחשב השני.  בתפריט שיפתח בחר ב-Properties.  בתמונה הנמצאת למעלה, החיבור אל המחשב השני נעשה באמצעות כרטיס אלחוטי של חברת Dell.  כל כרטיס זה יש לוודא שכל שירותי הרשת, כולל File and Print Sharing ו-Client for Microsoft Networks מסומנים.

וודא ב-TAB ה-Advanced וודא שאופציית ה-Firewall המובנית בתוך Windows XP אינה מופעלת. 

כיבוי ה-Firewall הוא קריטי להצלחת תהליך הגדרת הרשת.  לחץ OK.

אם נדרש ממך, בצע Reboot.  בסיום ה-Reboot עבור לשלב 3.

שלב 3

בחר את השירות Internet Protocol TCP/IP ולחץ על כפתור ה-Properties. 

יפתח לפניך המסך המופיע מצד שמאל.

לחץ על כפתור ה-Advanced.

 

 

 

 

שלב 4

יפתח לפניך המסך הבא.

בחר ב-TAB של ה-WINS. 

סמן את העיגול Enable NetBIOS over TCP/IP.

לחץ OK בכל שלושת החלונות שנפתחו.

אם נדרש ממך, בצע Reboot.

 

 

 

עבור להגדרת המחשב הבא.