[Articles/LimitCnct/includes/inc_head.htm]

NetCHEIF Articles

  דף הבית | פורום | בלוג | צור קשר | חיפוש | אודות

 

קישוריות מוגבלת או חסרה

מאמר זה (פרט לפרק ההקדמה) נתרם על ידי rokey33 ועל כך תודתי.

הקדמה

כאשר תחנה ברשת התקשורת הביתית, המסתמכת על קבלת כתובת IP משרת DHCP, אינה מצליחה לקבל כתובת כזו (כי שרת ה-DHCP אינו זמין או כי היא אינה יכולה לגשת אליו), היא נותנת לעצמה כתובת ו-SUB MASK באמצעות SERVICE פנימי של מערכת ההפעלה שנקרא APIPA (ראשי תיבות של Automatic Private IP Addressing).

במערכות הפעלה Windows של מיקרוסופט תחום הכתובות הללו הוא 169.254.0.1 עד 169.254.255.254 וה-SUB MASK הוא 255.255.0.0.  כיוון שכך, הכתובת שתקבל התחנה תתחיל במספרים 169.254.

כאשר שרת ה-DHCP הופך להיות זמין, הכתובת שניתנה על ידי ה-APIPA מתחלפת לזו המסופקת על ידי שרת ה-DHCP. 

החל מ-Windows 98SE, שרת ה-APIPA בודק אחת ל- 5 דקות האם יש שרת DHCP ברשת ואם יש כזה הוא עוצר ושרת ה-DHCP מחליף את הכתובת על פי ההגדרות שלו.

בשורה התחתונה -- אם קבלת כתובת מהתחום של APIPA, משמעות הדבר שהתחנה לא הצליחה להתחבר לשרת ה-DHCP שלך.  אם יש שרת DHCP ברשת שלך ועדיין מתקבלת כתובת APIPA, המשמעות היא שאחת מהאפשריות הבאות כנראה גורמות לתקלה:

1. הגדרות שגויות.

2. כבל הרשת המחבר את המחשב לרשת הביתית אינו תקין.

3. כרטיס הרשת במחשב אינו תקין.

4. שרת ה-DHCP ברשת נחסם בתחנה ע"י חומת-אש (Firewall) שפעילה ברקע.  דגש מיוחד יש לתת למערכת ההפעלה Windows XP בה יש חומת אש מובנית.

כתובת APIPA תתבטא במערכת ההפעלה Windows XP בקבלת הודעת שגיאה על "קישוריות מוגבלת או חסרה" ובאנגלית "Limited or No Connectivity".

 

כיצד באה הבעיה לידי ביטוי

Windows XP SP1

במערכת הפעלה Windows XP עם חבילת שירות SP1 תתקלו בהודעה הבאה כאשר קיימת במחשב בעיה של קישוריות מוגבלת או חסרה:

 

Windows XP SP2

במערכת הפעלה Windows xp עם חבילת שירות SP2 תתקלו בהודעה הבאה כאשר יש לך את הבעיה של קישוריות מוגבלת או חסרה:

limitedconnectivity.gif (8570 bytes)

במהדורה העברית תופיע ההודעה: "קישוריות מוגבלת או חסרה".  לעיתים בעיה זו תבוא לידי ביטוי  בתקיעת חיבור הרשת במצב: "Acquiring IP Address" (בעברית: "מחדש כתובת IP").

ב-Windows XP SP2 תופעה זו נובעת לעיתים מ-BUG במערכת ההפעלה הקורה בדרך כלל עת חיבור המחשב מאחורי מגנון NAT המצוי בנתבים ובשירות ה-ICS של חברת מיקרוסופט.

 

פתרון הבעיה

שלב 0

בשלב ראשון יש לכבות את כרטיס הרשת.  יש לבצע זאת דרך מסך ה-Network Connections.  במסך זה יש להצביע על כרטיס הרשת באמצעות הכפתור הימני של העכבר.  בתפריט המוצג יש לבחור בפקודה Disable שתעביר את הכרטיס למצב של אי זמינות.

 

שלב 1

ברוב המקרים, איפוס הגדרות התקשורת תפתור את הבעיה.  איפוס הגדרות תקשורת מתבצע כדלקמן:

1.  יש לגשת ל- Start -> Run -> cmd

2.  בחלון ה- cmd יש לרשום 2 פקודות הבאות:

• netsh int ip reset logfile.txt

• netsh winsock reset catalog -- לבעלי SP2 בלבד.

 

שלב 2

אם ביצוע האמור בשלב 1 לא פתר את הבעיה, יש להתקין את ה-Patch-ים הבאים:

1.  Patch של חברת מיקרוסופט.  יש להוריד את העדכון הזה ולהתקין אותו על פי ההוראות.

2.  מומלץ גם להוריד ולהריץ את הקובץ הזה, אשר מאתחל את כל תקשורת ה-TCP/IP וערכים נלווים.

 

שלב 3

אם ביצוע האמור בשלבים הקודמים לא פתר את הבעיה,  יש להחליף את כבל רשת ו / או כרטיס הרשת.

 

שלב 4

לא לשכוח להעביר את המצב של כרטיס הרשת לזמין.  יש לבצע זאת דרך מסך ה-Network Connections.  במסך זה יש להצביע על כרטיס הרשת באמצעות הכפתור הימני של העכבר.  בתפריט המוצג יש לבחור בפקודה Enable שתעביר את הכרטיס למצב של זמינות.

 

מקורות מידע נוספים

שרשור בפורום רשתות ופס רחב בתפוז

תיאור הבעיה והצעה לפתרון שלה באתר PCHELL

מידע על הבעיה באתר ZDnet