הגדרת משאב רשת במחשבים המבוססים על
Windows XP /PRO

 

שלב 1

לחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר על אחת המחיצות בדיסק הקשיח שלך.  בתפריט שיפתח בחר את האופציה Sharing and Security.

 

 

 

שלב 2

במסך שיפתח לפניך, בשורת ה-Share Name יופיע שם המחיצה אותה בחרת לשתף.  זה יהיה שם השיתוף ברשת.

וודא ששתי האופציות בחלק התחתון של החלון מסומנות.  במקרה והרשאת הגישה למשאב היא Read Only, בטל את הסימון השני.

לחץ OK.

 

 

 

שלב 3

על מנת לשתף מדפסת, פתח את מנהל התקני ההדפסה (Printers and Faxes) ולחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר על המדפסת אותה ברצונך לשתף.

בתפריט שיפתח, בחר את האופציה ה-Sharing.

יפתח חלון הדומה לזה המופיע בצד שמאל.  בחר בכפתור Share this printer, תן למדפסת שם ולחץ אישור.

 

הערה 1:

אם בשלב זה מתקבלת הודעת שגיאה בנוסח: "The server Service is not started", יש לגשת ל-Control Panel, לבחור ב-Administrative Tools ובתוכו לבחור ב-Services.

בחלון שיפתח יש לאתר שירות בשם Server ולוודא שה-Startup Type שלו על Automatic ולא Disabled.  אם הוא Disabled, יש לבצע קליק כפול על השירות ובחלון שיפתח לשנות את הסיווג.

 

הערה 2:

אם במהלך ביצוע שלב זה יופיע לפניך המסך הבא, בחר באופציה השנייה - If you understand the security risks...

 

 

 

ואז, במסך הבא שיופיע, בחר באופציה השנייה ולחץ OK.

 

 

 

 

 

עבור להגדרת המשאב הבא.