הגדרת פרוטוקול NetBIOS Over TCP/IP במחשבים המבוססים על
Windows 98 / 98SE / ME

 

שלב 1

ב-Desktop, לחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר על ה-ICON של Network Neighborhood או My Network Neighborhood (השם תלוי בסוג מערכת ההפעלה המותקנת אצלך).  בתפריט שיפתח בחר את ה-Properties.

בשלב זה עליך לראות מסך הדומה לזה המופיע מצד שמאל. 

וודא שבמסך מופיעים השירותים Client for Microsoft Networks ו-File and Printer Sharing. 

אם הם אינם מופיעים לחץ על כפתור ה-Add, התקן אותם ובצע Reboot.  בסיום ה-Reboot חזור לכאן.

וודא שה-Primary Network Logon הוא Clients for Microsoft Networks.

שלב 2

עתה, לחץ על הכפתור File and Print Sharing.

יפתח החלון הבא.  בחלון זה וודא ששני ה-Check Box מסומנים.  אם אין בכוונתך לשתף מדפסות, אפשר לוותר על סימון ה-Check Box השני.  לחץ OK לאישור.

 

 

שלב 3

סמן את השורה TCP/IP (או Internet Protocol, בתלות במערכת ההפעלה) ולחץ על Properties (מאפיינים). 

בחר את ה-TAB של ה-Bindings וודא ששני ה-Check Box אשר מופיעים בו מסומנים.

 

 

 

 

בחר את TAB ה-NetBIOS וודא שה-Check Box המופיע בו מסומן.

 

 

 

 

 

 

 

עבור להגדרת המחשב הבא.