מאה הימים הראשונים

ISOC-ILבסוף השבוע האחרון מלאו 100 ימים למינוי שלי כחבר בוועד איגוד האינטרנט הישראלי וזו הזדמנות טובה לסכם את הפעילות והממצאים שלי בתקופה זו.

זהו פוסט ראשון בנושא הפעילות שלי בוועד איגוד האינטרנט ובכוונתי להמשיך ולעדכן בנושא זה כל מספר שבועות.  אם יש תחומים שהייתם רוצים שאתן להם, במסגרת הפעילות באיגוד, דגש מיוחד וכמובן בכל נושא אחר, אתם מוזמנים לפנות אלי.

מיד עם כניסתי לוועד נפגשתי לשיחה ארוכה עם שתי המנהלות של האיגוד – דינה באר, האחראית על תחומי התשתיות והתפעול של האיגוד ועם מיטל גרייבר-שורץ, האחראית על תחומי הרגולציה והפעילויות החברתיות.

באמצעותן למדתי להכיר את המבנה הארגוני של האיגוד, על חלוקת הסמכויות ביניהן והאופן בו הן משתפות פעולה.  פגישה נוספת קיימתי עם נשיא האיגוד, דר' אלון הסגל, זאת מתוך מטרה להכיר האסטרטגיה שהוא מוביל והתחומים בהן היה רוצה לראות את האיגוד פעיל.

על מנת לייעל את עבודתו של הוועד, הוא פועל גם דרך 4 ועדות משנה – כספים, תשתיות, פעילויות חברתיות ומשילות, כאשר בסופה של הפגישה עם דר' הסגל סוכם שאצטרף כחבר בוועדת המשילות.  ועדה זו עוסקת בתהליכים, בנוהלים ומבני הבקרה שעל פיהם מתנהל האיגוד, תוך ניסיון למזער את הסיכונים השונים העומדים בפניו.  בחודשיים האחרונים פועלת הוועדה במישורים הבאים:

 • רוויזיה של ספר הנוהלים הפנימי של האיגוד.  ספר זה התפתח כטלאי על טלאי במשך 5 השנים האחרונות ומטרת הרוויזיה היא לאתר נהלים כפולים, נהלים סותרים, נהלים חסרים וכד'.  המטרה היא שבסיום העדכון של ספר הנוהלים, יהיה ביידי הוועד והנהלת האיגוד כלי עבודה קוהרנטי מקיף ויעיל.
 • סיוע לוגיסטי לקבוצה של חברי האיגוד המעונינת לבחון את תקנון האיגוד.  מדובר בועדה עצמאית של חברי האיגוד שבוחנים את כל האספקטים של התקנון הקיים, מתוך מטרה להציע לאסיפה החברים הכללית שיפורים ושינויים.  חשוב להדגיש שוועדת המשילות אינה מובילה את התהליך אלא מספקת סיוע לוגיסטי בלבד כמו הפצת קול קורא לחברי האיגוד ליטול בה חלק, ארגון מפגשים וכד'.
 • לאור השינויים הארגוניים שחלו לאחרונה באיגוד ועזיבה של מספר עובדי מפתח באיגוד, מצאתי שיש צורך בהאחדת המסגרת של כל חוזי העבודה של העובדים באיגוד וקביעת סט בסיסי ואחיד כמו חופשות, שעות נוספות, גילומים וכיוב'.  הפעילות בנושא זו כבר החלה.
 • אחת המסקנות מהשיחות שלי עם מנהלות האיגוד היתה שחסרה באיגוד מערכת בקרה ומדידה לעובדים.  היעדים הניתנים כיום לעובדים הם כלליים מאוד, רובם אינם מדידים ובנוסף לא מתבצע תהליך הערכה תקופתי.  ביחד עם המנהלות ועל מנת להצעיד את האיגוד קדימה, יחל בעתיד הקרוב תהליך שבו יוגדרו לכל עובד באיגוד יעדים אוביקטיביים ומדידים ותוסדר מערכת של הערכת תפקוד תקופתית.
 • באיגוד פועלות מספר מערכות ארגוניות שאינן קשורות האחת על השניה, מה שמקשה על הפעילות השוטפת.  על מנת להתגבר על כך הוגדר מסמך RFI למערכת ארגונית כוללת שכבר יצא למספר חברות.  אני אמשיך לעדכן בנושא זה.
 • קידום תהליך ההערכות לאסיפה השנתית של חברי האיגוד הצפויה לקראת סוף חודש יוני (הכנת דו"ח שנתי, דו"ח מילולי וכיוב') ומערכת הבחירות לוועד הצפויה בנובמבר (מינוי וועדת בחירות).  בהזדמנות זו אני קורא לכם להצטרף לאיגוד כחברים מן המניין.  חברות זו מקנה שורה של הטבות כמו הזכות להשתתף באירועים שהאיגוד עורך ולא פחות חשוב – להשתתף באסיפה ולהתמודד בבחירות לוועד.
 • קידום ישיבת ועד מיוחדת (ככל הנראה בחודש מאי) שתעסוק בהיבטים האסטרטגיים של פעילות האיגוד מתוך מטרה להגדיר את זהותו והמיקוד שלו.  זהו נושא עקרוני וככל שהמסרים ממנו יתגבשו, אני אעדכן לגבי כך בפוסטים נוספים.

בנוסף לפעילויות במסגרת ועדת המשילות, אני מעורב במספר נושאים נוספים:

 • לפני מספר שבועות מינה שר התקשורת ועדה שמטרתה לבחון את נושא ההסדרה של שידורי טלוויזיה מסחריים באמצעות רשת האינטרנט בישראל.  ראש הוועדה, פרופ' עמית שכטר, פנה לאיגוד ועל בסיס הנטרליות שלו ביקש שנעביר לחברים בה מצגת שתסקור את ההיבטים הטכנולוגיים השונים הנושא.  נטלתי על עצמי את המשימה הזו וכאן תוכלו למצוא את המצגת שהעברתי.
 • בקשתי להצטרף כמשקיף לוועדת התשתיות (כלומר ללא זכות הצבעה) התקבלה על ידי היו"ר שלה (מני לוי) וכך אני שותף לנושאים המועלים בה.  במסגרת זו, ולאור סרבנות התשלום של חלק מספקיות האינטרנט, עלה עתידו של ה-IIX על הפרק.  בנושא זה העלתי פוסט מפורט אותו תוכלו לקרוא כאן.
 • במסגרת וועדת תשתיות נדון גם נושא הקריטיות של מערכות האיגוד, שיש להן השלכות לאומיות – כמו ה-IIX, מרשם השמות, שרתי ה-DNS, ומידת הצורך בפיקוח ובקרה שיבוצע עליהם על ידי גופים חיצוניים.  בנושא עקרוני זה, שיש לו השלכות לגבי אופיו של האיגוד, אעדכן בעתיד בפוסט נפרד.
 • על מנת להגביר את האטרקטיביות של שרת ה-IIX בעיני ספקיות האינטרנט והמשתמשים בישראל, הצעתי לבחון את האפשרות לשלב בו מערכת בדיקת מהירות אוביקטיבית שתשמש ככלי מדידה אחיד.  הנושא עדיין בבדיקת היתכנות.
 • במסגרת הפעילות של האיגוד בהקלת חובות ההנגשה המוטלות על בעלי אתרי אינטרנט, הייתי שותף לפגישה בה בחנו מספר פעילויות אסטרטגיות בנושא.  זהו נושא קריטי הנוגע לעשרות אלפי אתרים בישראל ואני ממשיך לפעול ולעקוב בנושא זה.
 • הנוכחות של האיגוד בערוצי הניו-מדיה וקהילות החברתיות לוקה לטעמי בחסר ונושא זה דורש טיפול שורש מהותי ודחוף.  מיד עם כניסתי לוועד נפגשתי עם האחראית על הנושא ואני פועל במרץ להגברת הנוכחות של האיגוד בכל הערוצים.

7 תגובות לפוסט “מאה הימים הראשונים”

 1. בהצלחה בהמשך פעילותך שם.

  חג שמח!

 2. http://bitly.com/1aI7fjc

 3. פירוק העמותה היא אכן אפשרות לתקן את מכלול הבעיות של איגוד האינטרנט אבל צריך להזהר שלא לשפוך את התינוק עם המים. למרות שבוועד האיגוד יש דעה שונה משלי, לטעמי האיגוד הוקם בראש ובראשונה על מנת לטפל בנושא מרשם השמות, ה-IIX, ניהול שרת ה-DNS הישראלי וכיוב'. "הבעיה" של האיגוד היא שפעולות אלה מיצרות כמויות גדולות של כסף ועודף כסף הוא פתח לשחיתות וניגוד אינטרסים. על בסיס זה אני מקבל בברכה את הבדיקות שרשם העמותות ומס הכנסה מבצעות באיגוד.

  יחד עם הביקורת, ואל מול הניסיונות החוזרים ונשנים, של ח"כים ורגולטורים, לצמצם את החופש של רשת האינטרנט, חשוב שיהיה בישראל גוף ניטרלי ואוביקטיבי שיהווה משקל נגד.

  אני מאמין שהדרך לשקם את האיגוד היא להביא לתוכו, הן כחברים והן כחברי וועד, אנשים טובים ורציניים המעודכנים טכנולוגית ורגולטורית. זו הסיבה שנטלתי על עצמי את המשימה ואני מתכוון לפעול בשקיפות מלאה, כפי שבאה לידי ביטוי בפוסט הזה ובאחרים שיבואו אחריו.

 4. אלון הסגל בתאריך 20 באפריל, 2014 בשעה 10:36

  לביא. אני מצטרף למברכים על תרומתך לאיגוד כחבר ועד בכלל וספציפית בוועדת המשילות שלנו.
  ביחד, אני מקווה שהעמותה תמשיך להתפתח בשיטת הניהול וההתנהלות. נתארגן בהמשך להצבת יעדי עבודה,
  התאמת הנהלים וקידום הקשר עם חברי העמותה.
  אלון

 5. תודה על הפוסט.
  אשמח לראות עידכונים כאלו מעת לעת.

 6. כל הכבוד לביא.
  לדעתי האיגוד צריך לשמש מגן ועזר לצרכנים בשוק התקשורת. אסור לנו להגיע למצב הנורא בארה"ב, בו תאגידי התקשורת
  שולטים בשוק ומתעמרים בצרכנים.
  כל הכבוד לך – אתה ראוי מאוד!

 7. מושיק בתאריך 24 במאי, 2014 בשעה 23:19

  נשמע שאתה עושה עבודת קודש, כל הכבוד.
  אני שמח שסוף סוף הצטרף לארגון החיוני הזה, שעד עכשיו לא עשה את עבודתו נאמנה, מישהו שבא להרביץ עבודה ולעשות את מה שנדרש.

השארת תגובה