תנאי שימוש ואחריות

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בבלוג זה (ובמיוחד הטקסט, צילומי המסך והקבצים הגרפיים) הינם של בעל הבלוג.  אין לשכפל ולהעתיק כל חלק מתכני הבלוג ללא קבלת הסכמתו של בעל האתר מראש ובכתב.  המידע המופיע בבלוג ניתן לשימוש כמו שהוא ("As Is") ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל הבלוג בגין אופיו של המידע שמציע הבלוג, באם הוא מוגבל או אינו מותאם לצרכיך.  השימוש בבלוג ובתכניו יעשה על אחריותך המלאה והבלעדית.  בעל הבלוג ו/או יוצרי המידע באתר לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה משימוש בבלוג זה או במידע הכלול בו, ללא יוצא מהכלל.

למען הסר ספק, כל הפוסטים וההודעות בבלוג זה נכתבות כמאמרי "דעה".   הפוסטים וההודעות אינן מבוססות ולא ניתן לטעון כנגדן להסתה או השמצה וכדומה.  מעצם היותן "ניחוש" – הן מהוות "הימור" ותו לא, ניחוש המבוסס על תחושות בטן בלבד, ללא כל ניסיון לקבוע עובדה / לטעון טענה / לפגוע פגיעה וכדומה.  אני מצהיר בזאת שאינני יודע מה המצב האמיתי, ואינני מתיימר לדעת.  בפוסטים ובהודעות אין כדי לטעון דבר וחצי דבר לגבי המצב בפועל.

עודכן לאחרונה: 22/12/2009