ניגודי עניינים באיגוד האינטרנט הישראלי

ISOC-ILלפני מספר שבועות פירסם המבקר הפנימי של איגוד האינטרנט הישראלי שני דוחות ביקורת.  הדוחות מתמקדים באופן קבלת ההחלטות במספר פרויקטים שנמסרו לביצוע ל-"מכללת שנקר" ול-"סמינר הקיבוצים".

הדו"ח הראשון עוסק בשלושה פרויקטים, בהיקף של למעלה מ-200,000 שקל, שהאיגוד מימן והעביר לביצוע ל-"מכללת שנקר".

המבקר מצא שבדיונים על אחד משלושת הפרויקטים, לוקליזציה של מערכת Moodle, היתה לחברת וועד האיגוד שאולה הייטנר מעורבת "משמעותית מאוד", זאת בזמן שהיא מועסקת על ידי מכללת שנקר.

בנוסף מציין המבקר, שבעת שהייטנר דירגה את רמת הביצוע של כלל הפרויקטים באותה שנה, היא העריכה את פרויקט ה-Moodle בציונים גבוהים משמעותית מאלה של פרויקטים אחרים.

לאור זאת קובע דו"ח המבקר של איגוד האינטרנט כי הייטנר נהגה "בניגוד עניינים כאשר השתתפה, כחברת וועד, באישור תקציב הפרויקט שבוצע על ידי המוסד בו היא עובדת".

על פי ממצאי המבקר, הייטנר גם היתה מעורבת בקבלת ההחלטות על פרויקט אחר שנמסר למכללת שנקר (לוקליזציה של "מכללת קאהן") וגם כאן היא נהגה "בניגוד עניינים".

בתגובה לפנייתי, לא הכחישה שאולה הייטנר שהייתה מעורבת בקבלת ההחלטות בשני פרויקטים אלה.  תגובתה המלאה נמצאת בסוף הפוסט ובנוסף ניתן לקרוא אותו כאן.

דו"ח הביקורת השני עוסק בפרויקט "אזרחות דיגיטלית" שנמסר לביצוע ל-"סמינר הקיבוצים".  בדו"ח זה מוצא מבקר האיגוד ניגוד עניינים בין חבר הוועד ד"ר אלון הסגל, שהועסק בסמינר הקיבוצים, בזמן שהיה מעורב בתהליך קבלת ההחלטות על ביצוע הפרויקט.

בזמנו, כאשר העלתי את דוחות הביקורת לדיון במסגרת דף הפייסבוק של חברי האיגוד, הגיב ד"ר הסגל בציניות תוך שהוא מתעלם מאמירות מפורשות של המבקר.  את תגובתו המלאה ניתן למצוא כאן.

סעיף 16 של תקנון איגוד האינטרנט עוסק בחובת האמונים של חבר וועד העמותה: "חבר ועד, בעת יצגו את העמותה או בעת פעילותו בה, יהא חב בחובת אמונים לעמותה. חבר הועד ייצג בתוקף תפקידו את ענייני העמותה ויפעל לטובתה בלבד. היה ובמקרה מסוים מתגלה ניגוד עניינים בין מעמדו כחבר ועד לבין פעילות אחרת שלו, יודיע על כך בכתב לועד וימנע מהשפעה על החלטות בעניין זה בעמותה".

גם חוק העמותות, אליו כפוף איגוד האינטרנט, עוסק בחובת האמונים וקובע בסעיף 27: "על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית".

אמנם אינני עו"ד, אבל לעניות דעתי, אם מקבלים את חוות הדעת של המבקר, הרי שחלק מחברי הוועד הפרו את סעיף 16 של תקנון האיגוד וכתוצאה מכך גם את סעיף 27 של חוק העמותות.

בסיפא של דוחות הביקורת שלו, מצטט מבקר העמותה קטעים מחוברת "ניהול תקין של עמותות" שנכתבה והופקה על ידי רשם העמותות האחראי, בין השאר, על פעילות איגוד האינטרנט הישראלי.  בעמוד 28 של חוברת זו מצויין במפורש "אם בעל התפקיד בעמותה נמצא בניגוד עניינים בעניין פרטני מסוים,… על בעל התפקיד להימנע מהשתתפות בדיונים ומהבעת עמדה באותו עניין."

רועי שלומי, חבר ועד האיגוד, שפירסם את הנושא לראשונה, כתב בבלוג שלו: "בישיבת הוועד האחרונה ב-11.12.2012 העליתי את ענין הדוחות לסדר היום. הדיון כלל בעיקר האשמות כלפיי שפניתי למבקר ללא בירור מקדים דבר שיוצר הפרעה לתפקוד הוועד. מדובר בטענה שטוב שלא הייתה עולה. בעמותה תפקידו של המבקר הוא לבדוק ולברר ולא של חברי הוועד. מעבר לזה לא התקבלו החלטות אופרטיביות בעניין."

חשוב לציין שבאותה ישיבת ועד הודיע פרופ' ישע סיוון על התפטרותו מתפקיד יו"ר הוועד ובמקומו בחרו חברי הוועד את ד"ר הסגל עצמו.

תגובתה של שאולה הייטנר: "בשני הפרוייקטים שאליהם התייחס המבקר הודעתי מראש שלא אקח חלק בהצבעה ובדירוג עקב הכרות קודמת עם המציעים. סברתי בתום לב שבכך די כדי להימנע מניגוד עניינים ואמנם נמנעתי מהצבעה. בדיעבד, נכון היה שאמנע גם מכל נגיעה אחרת לאותן שתי בקשות. עם זה יש לציין שבשני המקרים ההחלטות התקבלו פה אחד על ידי הצוותים שמונו לכך ואף אושרו פה אחד על ידי הוועד המנהל של איגוד האינטרנט. אגב, בבחינה בדיעבד, שני הפרוייקטים   moodle  בשנת 2006  ו-  khan  בשנת 2011 היו, על דעת כל חברי הוועד המנהל דאז , בעלי האימפקט הגדול ביותר מבין כל הפרוייקטים שהוגשו כמענה לקול קורא "קוד פתוח" של איגוד האינטרנט הישראלי."

9 תגובות לפוסט “ניגודי עניינים באיגוד האינטרנט הישראלי”

 1. הי לביא

  כיצד שכחת לציין אדם נוסף שהוזכר בדו"ח של המבקר? תום לב?

  ישע סיוון היה באותו ניגוד עיינינים במיוחד לאור העובדה שהוא היה יו"ר הוועדה

  וישע סיון לא התפטר מנשיאות האיגוד, הוא התפוטר

 2. שאולה – אני חושב שצריך לקרוא את את הדו"ח הראשון של המבקר בעיון ושים לב לניואנסים בהם הוא משתמש. אם תשימי לב הוא משתמש במילה "לכאורה" ואינו מציין מציין במפורש שישע סיוון היה בניגוד אינטרסים.

 3. רועי יוגב בתאריך 19 בפברואר, 2013 בשעה 12:39

  שאולה – תתפטרי כבר. זו פשוט חוצפה וזילות תפקידך בוועד שלא רק שאינך טוענת שהדברים אינם נכונים, אלא שגן את בוחרת למשוך איתך עוד גורם מהוועד מטה.

  בושה למי שבחר בך ובושה לאיגוד שאת עדיין בתפקידך.

  לא ייתכן שחברי וועד שנמצא כי הם היו נגועים בניגוד עניינים ימשיכו בתפקידם.

  די לשחיתות הציבורית!!!!!!!!!!

 4. […] מהומה גדולה מדי – הרי הרבה יותר נוח להחליט כיצד לחלק מיליוני שקלים מאשר לעמוד חוצץ מול מהלך […]

 5. איגוד האינטרנט הישראלי בתאריך 21 במרץ, 2013 בשעה 17:21

  האיגוד מתנהל על פי כל אמות המידה וההנחיות של רשם העמותות ושל החוק הישראלי. מבקר העמותה פועל בהתאם למקובל ולנדרש במגזר השלישי בישראל.

  נראה כי מהשאלות שהועלו בפוסט עולה חוסר הכרות עם האופן בו מנוהלת עמותה ומה תפקידו של המבקר. מרבית התחומים המצוינים הם באחריות הוועד המנהל ולא באחריות המבקר. יתרה מזאת, האיגוד הוא ארגון שקוף הקורא גם לציבור לבחון את קבלת החלטות בו. בנוסף, טרם פרסום ביקורת על ארגון כלשהו באופן פומבי, מומלץ, לפחות על פי אמות המידה של האתיקה העיתונאית, לפנות לארגון ולקבל את תגובתו.

 6. לא ברורה מהות התגובה של האיגוד לפוסט הזה. בכל מקרה, נראה שמי שכתב את התגובה בשם הוועד לא טרח לקרוא את הפוסט ולהתעמק בתוכנו. תחום אחריותו של המבקר מוגדר בחוק. לפיכך הטענה של הוועד לגבי תפקידו של המבקר משוללת יסוד. אני יכול רק להסיק שהוועד הוא זה שצריך לקבל רענון לגבי תוכנו של חוק העמותות.

 7. […] לפוסט המקורי ב- NETChief […]

 8. […] האיגוד, הנגועה ב-ניגודי אינטרסים, העוסקת ב-פוליטיקות קטנות ובהגיית דרכים יצירתיות […]

 9. […] האיגוד, הנגועה בניגודי אינטרסים, העוסקת בפוליטיקות קטנות ובהגיית דרכים יצירתיות […]

השארת תגובה