Wi-Fi על סטרואידים

רשות התקשורת האמריקאית (FCC), שהיא המקבילה למשרד התקשורת הישראלי, החליטה ביום חמישי האחרון על הקצאת תחום תדרים נוסף לתקשורת אלחוטית מסוג Wi-Fi.

בשנים האחרונות הפכה תקשורת אלחוטית WiFi לנפוצה מאוד ועשרות מיליוני התקנים (מחשבים, טלפונים סלולריים וכיוב') עושים בה שימוש.

יחד עם זאת, תקשורת WiFi סובלת ממגבלות ובעיות רבות ששורשיה נטועים עוד בתקן B המיושן, שפותח בסוף המאה שעברה, והיא אינה מתאימה לצרכים של תקשורת מודרנית הנחוצה היום.

המקור העיקרי לבעיות הקיימות כיום בתקשורת WiFi נובע מכך שהתחום המוקצה לה כיום, סביב התדר 2.4Ghz, הוא צר מאוד ומאפשר גמישות מועטה.

כתוצאה מכך מספר הערוצים ב-WiFi הוא קטן מאוד, החפיפה ביניהם היא גדולה וההפרעות ההדדיות הנוצרות סביבם היא משמעותית ביותר.

פירוט רחב על היסטורית ה-WiFi ותאור מפורט של המגבלות מופיע בסקירה הרחבה על תקנים אלחוטיים ותדרים שפרסמתי כאן.

ההחלטה של ה-FCC להקצות טווח תדרים נוסף ורחב במיוחד סביב 50Mhz ו-700Mhz, תביא להרחבה משמעותית של תחום התדרים המוקצה לתקשורת Wi-Fi ותפתור חלק גדול מהבעיות שיש בתקשורת הזו.

היתרון העיקרי של תחום התדרים הזה הוא היכולת שלו להתגבר על מכשולים ולהגיע לטווחים רחוקים יותר.  לפיכך, ציוד שיעשה שימוש בתדרים אלה יתאים הרבה יותר לשימוש בייתי כיוון שהוא יהיה חסין יותר להפרעות כמו קירות בטון וטווח הקליטה שלו יהיה נרחב יותר.

ציוד מסוג זה אמנם יחסוך את הצורך להשתמש במאריכי טווח למיניהם (AP) ויפשט מאוד את השימוש התקשורת אלחוטית, אך יחד עם זאת יש לזכור שקצב השידור הצפוי שלו יהיה כ-20Mbps בלבד, מה שימנע את השימוש בו לשידור לקליטה של תכני וידאו ברזולוציה גבוהה (HD).

ההחלטה של ה-FCC התקבלה בברכה בכל התעשיה וחברות רבות הביעו תמיכה בה, ובכללם אינטל, מיקרוסופט וגוגל שכינתה אותו "WiFi on Steroids".  בנוסף, גם ה-WiFi Alliance, המאגד את כל החברות המפתחות ציוד אלחוטי והמאשר תאימות התקנים לתקן, פרסם הודעת תמיכה בהחלטה זו.

התקן שצפוי להתגבש סביב תחום תדרים זה יקרא 802.11af ואישורו הסופי צפוי לקראת סוף השנה הבאה.  במחצית השנה הבאה (מאי 2011) צפויה להיות מאושרת הטיוטה (DRAFT) של תקן זה ויתכן שכבר אז נראה ניצנים ראשונים של מוצרים התומכים בתדרים אלה.

בישראל, היישום של תקן זה פחות ברור כיוון שבתדרים שאושרו בארה"ב, נעשה כאן שימוש לצרכים אחרים.

השארת תגובה