חיבור מספר שלוחות לקו טלפון אחד באמצעות קרונה (Krone)

חיבור 6 קווי טלפון לקרונה אחתמדי פעם אני נשאל על הדרך הנכונה לחבר מספר שלוחות לקו טלפון אחד, תוך שימוש בפס קרונה (Krone).

בקרונה סטנדרטית כל טור מהווה חיבור בפני עצמו.  כלומר אם מחברים חוט לחריץ התחתון וחוט לחריץ העליון שנמצא ממש מעליו, יווצר ביניהם חיבור חשמלי.

המשמעות היא שקרונה סטנדרטית מאפשרת לחבר חשמלית שני חוטים, אחד לשני, על ידי לחיצה של חוט אחד לחריץ העליון וחוט שני לחריץ התחתון.

את חיבור החוטים אל הקרונה רצוי מאוד לעשות על ידי נועץ יעודי (Krone Punch Down Tool) ורק במקרי דחק להשתמש בקצה של מברג שטוח דק.

בחיבורי טלפון בארץ נהוג שכבל שנכנס מרשת הבזק מתחבר לחלק העליון של הקרונה וכבל שיוצא לשלוחה מתחבר לחלק התחתון.  בנוסף, על מנת ליצור חיבור אמין, מומלץ לא לחבר יותר משני חוטים לחריץ אחד.

לפיכך, במקרה שיש לחבר כבל שנכנס לרשת החיצונית למספר שלוחות, אני ממליץ לפעול ככה כדלקמן –

  1. את קו הטלפון הנכנס, יש לחבר לחלק העליון של הקרונה (הקווים השחורים בתמונה).
  2. את הקווים היוצאים לשלוחות יש לחבר לחלק התחתון.
  3. את קו הטלפון הנכנס יש לגשר, עבור כל שלוחה, בחיבורים העליונים.

בתמונה בראש הפוסט ניתן לראות את אופן החיבור של קו הטלפון עבור 6 שלוחות.  לחיצה על התמונה תגדיל אותה למסך שלם.

תגובה אחת לפוסט “חיבור מספר שלוחות לקו טלפון אחד באמצעות קרונה (Krone)”

  1. יש לכם מכשיר טלפון שמתחבר ל Krone כדי לבדוק את הקו טלפון

השארת תגובה