[Articles/VVG200-M-to-R/includes/inc_head.htm]

NetCHEIF Articles

  דף הבית | פורום | בלוג | צור קשר | חיפוש | אודות

 

הסבת ה-"מודם"
Netgear VVG2000 VDSL
לנתב

מדריך זה נתרם על ידי rafid1 ועל כך תודתי.

 

מבוא

מאמצע חודש אפריל 2012 החלה חברת "בזק" לנפק ללקוחות ה-VDSL שלה מודם בהשאלה עדכון דצמבר 2012: בזק החלה לגבות 100 שקל עבור המודמים שלה.  באופן זה יכול לקוח ה-VDSL להשתמש בנתב שרכש באופן עצמאי, מבלי להיות תלוי בזה של "בזק".

מהלך זה ננקט על ידי "בזק" לאחר שבמשך תקופה ארוכה היו מחוייבים לקוחות ה-VDSL שלה (כלומר לקוחות הגולשים במהירות של 20Mbps ומעלה) לרכוש, במסגרת מודל "חיוב-זיכוי", מודם/נתב.  לקוחות שלא היו מעונינים בנתב של "בזק" היו צריכים להפוך אותו למודם (bridge) אך למרות זאת עדיין המשיכו להיות מחוייבים עבורו

על חברת "בזק" הופעל לחץ רב בנושא זה, במיוחד על ידי rafid1, שאף פנה לרשות להגנת הצרכן בנושא זה.  בעקבות הלחץ ועקב העובדה שחברת HOT מספקת ללקוחות האינטרנט המהיר שלה מודם בהשאלה בכל מהירות, נאלצה "בזק" להתקפל והחלה לספק מודם VDSL בהשאלה.

המודם שחברת "בזק" מספקת מבוסס על ה-Netgear VVG2000 VDSL שהוא אחד מדגמי המודם/נתב שאותם הציעה "בזק" ללקוחותיה.  ה-VVG2000 מסופק לאחר שטכנאי "בזק" מנוונים אותו - הם הופכים אותו למודם  ומנתקים את האנטנות האלחוטיות שלו.

במסגרת מדריך זה נסביר כיצד ניתן לבצע את הפעולה ההפוכה - הפיכת ה-VVG2000 המנוון למודם/נתב עצמאי.

הערה:  ל-Netgear VVG2000 VDSL ישנן מספר גרסאות קושחה.  על מנת להבטיח פעולה תקינה יש לוודא שהגרסא המותקנת עליו היא V2.7.21_2.7.21_test2.  אם אין בידך גרסא זו, אנא פנה לשירות של בזק בטלפון 166.

 

הגדרת המודם כנתב

1.  בשלב ראשון יש להיכנס לממשק הניהול של הנתב על ידי הקשת כתובתו  בדפדפן - http://10.0.0.138.  בחלון ה-login, שם המשתמש וסיסמת הכניסה זהים - Admin - שימו לב שהאות A נרשמת כגדולה.

2.  בתפריט Basic Settings, בשדות Login ו-Password, יש להקליד את שם המשתמש והסיסמא שלך אצל ספקית האינטרנט.  העזרו בתמונת המסך משמאל.  לחיצה על התמונה, תציג אותה מוגדלת.

3.  בשדה "NAT (Network Address Translation)‎" יש לסמן Enable ולבצע Apply.

4.  בשלב הזה, ולאחר המתנה של כדקה, הנתב יתחבר לספקית האינטרנט שלך, ללא הפעלת האלחוט.  אינדיקציה לכך ניתן לראות בשתי הנוריות מימין בחזית – הן יעברו מאדום/הבהוב לירוק קבוע.

5.  שינוי נוסף שרצוי לבצע הוא עדכון ערך ה-MTU.  בתפריט ה-WAN SETUP ערך ברירת המחדל ל-MTU הוא 1460.  ערך זה מומלץ לשנות ל-1492.  לצורך השינוי ניתן להעזר בתמונה הזאת.

6.  לצורך הפעלת האלחוט יש להיכנס לתפריט Wireless Settings.  שם, תחת האפשרות Wireless Access Point יש לסמן את Enable Wireless Router Radio ולבצע Apply.  בשלב הזה נורית האלחוט (מימין לנורית המתח/הפעלה) תדלק בירוק.

7.  בתפריט ה-Wireless Settings מומלץ להפעיל את מנגנון האבטחה האלחוטית WPS2 (הסבר על הנושא יש כאן).  בנוסף, ועל מנת לשפר את הביצועים מול מתאמים התומכים בתקן N, מומלץ לבחור באפשרות Up to 270Mbps.

     הערה:  "בזק" אינה מספקת תמיכה חינמית-מלאה לתפעול ה-VVG2000 כנתב.

 

הפניית פורטים בנתב ה-Netgear VVG2000

הפניית פורטים מתבצעת בשני שלבים:

1.  ראשית יש להיכנס לתפריט Security -> Services ועל ידי שימוש באפשרות "Add Custom Service", להגדיר לכל יישום/שרת את הפורטים בהם הוא משתמש.  לאחר הגדרת הפורטים יש ללחוץ על כפתור ה-Apply.

     הערה:  יש להגדיר רשומת פורטים נפרדת לכל מחשב עליו היישום/שרת יפעל.

2.  בחלק העליון של התמונה משמאל, שניתן להגדילה על ידי לחיצה עליה,  ניתן לראות את אופן ההגדרה.  בחלק התחתון של התמונה ניתן לראות  כיצד נראית ההגדרה בפועל לאחר שבוצעה.

3.  בשלב השני, בתפריט Firewall Rules -> Inbound Services, יש להגדיר לאותם שירותים את כתובת ה-IP הפנימית של המחשב עליו הם יופעלו.  לאחר הגדרת כתובת ה-IP, יש לבחור את האפשרות  "Allow Always"  וללחוץ Apply.  לצורך הגדרה זו ניתן להעזר בתמונה משמאל (הרביעית).

     הערה:  כברירת מחדל, כתובות ה-IP ברשת הפנימית יהיו בפורמט ‎10.0.0.x‎ ולא כמו בתמונות לעיל.  

 

מידע נוסף