[Articles/AutoDialer/includes/inc_head.htm]

NetCHEIF Articles

  דף הבית | פורום | בלוג | צור קשר | חיפוש | אודות

 

הגדרת חיוג אוטומטי

באמצעות ביצוע ההנחיות הרשומות במדריך זה ניתן להגדיר חיוג אוטומטי לאינטרנט בעת עלית Windows במחשב.  הנחיות אלה מיועדות למי שמחוברים ישירות למודם ואין ברשותם נתב (router).

 

מבוא

נקודת המוצא של המדריך הזה הוא שמוגדר במחשב חייגן לרשת ה-ADSL או לכבלים המאפשר לחבר את המחשב לרשת האינטרנט בצורה תקינה.

המדריך הזה כולל צילומי מסך של Windows XP אך הוא אינו מוגבל רק לגירסא זו של Windows וניתן ליישם אותו בכל גירסת Windows.

ניתן ללחוץ על התמונות המופיעות במדריך הזה לצורך קבלת תמונה מוגדלת. 

 

שלב ראשון

בתמונות מצד שמאל ניתן לראות כיצד נראה חייגן אינטרנט המוגדר בסביבת Windows XP ו-Windows Vista. 

בשלב זה יש לפתוח את החייגן, להקליד את שם המשתמש והסיסמא ולוודא שמסומן V בתיבה Save this user name and password.

לאחר מכן יש להתחבר לאינטרנט ולוודא שההתחברות הצליחה.  בסיומה יש להתנתק מהאינטרנט.

 

שלב שני

לאחר ההתנתקות מהאינטרנט, יש להפעיל את החייגן אך לא ללחוץ על כפתור ה-Connect (ראה תמונה בשלב ראשון).

במקום זאת יש ללחוץ על כפתור ה-Properties.

ב-Windows XP יוצג מיד החלון המופיע משמאל.  על מנת להציג חלון זה ב-Windows Vista יש ללחוץ על טאב ה-Options.

בחלון זה יש למחוק את סימן ה-V מהתיבה Prompt for name and password (התיבה השנייה מלמעלה).

בסיום יש ללחוץ על OK.  כאשר יוצג החייגן, יש ללחוץ על תיבת ה-X בכותרת של החייגן ולסגור אותו.

 

שלב שלישי

בשלב זה יש ליצור קיצור דרך (Short Cut) לחייגן. 

אם ברשותך Windows XP:

יש להיכנס לחלון ה-Network Connections הנמצא תחת ה-Control Panel.

בחלון ה-Network Connections יש ללחוץ על החייגן באמצעות הכפתור הימני של העכבר.  בתפריט שיפתח יש לבחור באופציה Create Shortcut.

 

לאחר הלחיצה על אופציה זו תתקבל הודעת האזהרה המופיעה מצד שמאל.  בתגובה יש ללחוץ על OK.

אם ברשותך Windows Vista:

יש להיכנס לחלון ה-Network and Sharing Center הנמצא ב-Control Panel.  בחלון שיפתח יש ללחוץ על החייגן באמצעות הכפתור הימני של העכבר.  בתפריט שיפתח יש לבחור באופציה Create Shortcut.

לאחר הלחיצה על אופציה זו תתקבל הודעת האזהרה המופיעה מצד שמאל.  בתגובה יש ללחוץ על OK.

 

שלב רביעי

בשלב זה ניתן לסגור את חלון ה-Network Connections ולחשוף את ה-Desktop.  על ה-Desktop יש לאתר את קיצור הדרך לחייגן שנוצר בשלב 3.

לאחר איתורו יש ללחוץ עליו באמצעות הכפתור הימני של העכבר.  בתגובה יתקבל התפריט המופיע מצד שמאל.

בחלון זה יש לבחור באופציה Cut.

 

שלב חמישי

בשלב זה נעתיק את החייגן לתפריט ה-Startup כך שהוא יופעל באופן אוטומטי בעת עליית המחשב.

המיקום המדויק משתנה בהתאם לגרסת מערכת ההפעלה שברשותךלצורכי נוחות הספרייה רשומה כ-LINK כך שלחיצה עליו, תביא אותך לספריה המתאימה במחשב שלך.

  • ב-Windows XP וב-Windows 2000 יש להגיע לתת הספרייה  C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup.  באזור לבן בספריה שנפתחה יש ללחוץ על הכפתור הימני של העכבר ולבחור באופציה Paste.  כתוצאה מכך החייגן יועבר לתפריט ה-Startup של המחשב.

  • ב-Windows 98 הספרייה אליה צריך להגיע היא  C:\WINDOWS\PROGRAMS\STARTUP גם כאן, באזור לבן בספריה שנפתחה יש ללחוץ על הכפתור הימני של העכבר ולבחור באופציה Paste. 
     

  • ב-Windows Vista העתקת החייגן לתפריט ה-Startup מעט שונה:

1.  באמצעות הכפתור הימני של העכבר יש ללחוץ על עגול ה-START.

2.  בתפריט שיפתח יש לבחור ב-Explore All Users.

3.  בחלק השמאלי של החלון יש לבחור את הספרייה Startup.

4.  בחלק הימני של החלון יש ללחוץ על הכפתור הימני של העכבר ולבחור באופציה Paste.  כתוצאה מכך החייגן יועבר לתפריט ה-Startup של המחשב.

 

שלב שישי

שלב זה מיועד לוודא שהעברת החייגן לתפריט ה-Startup בוצעה בהצלחה.

ניתן לבצע בדיקה זו על ידי לחיצה על כפתור ה-START ואח"כ על ALL PROGRAMS.  ברשימה שתפתח יש לבחור את הקבוצה Startup ולוודא שיש בתוכה את קיצור הדרך לחייגן.

על מנת לוודא את שהחייגן אכן פועל באופן אוטומטי בעת עליית המחשב, יש לכבות את המחשב ולהדליק אותו מחדש.