[Articles/510ToRouter/includes/inc_head.htm]

NetCHEIF Articles

  דף הבית | פורום | בלוג | צור קשר | חיפוש | אודות

 

מדריך להפיכת המודם
Alcatel Speed Touch 510V לנתב

 

שלב ראשון

הורד את הקובץ הגדרת המודם לנתב מכאן ושמור אותו על הדיסק הקשיח שלך.

 

 

שלב שני

עבור לחלון בו מוצגים מאפייני (PROPERTIES) כרטיס הרשת שלך. 

הערה: הדרך להגיע למסך זה משתנה על פי גירסת מערכת ההפעלה המותקנת אצלך.  ניתן להיעזר ברשום בשלב 4 במאמר הזה ולפעול על פי האמור בו על פי הגירסא שיש לך.

יוצג לפניך מסך הדומה לזה.  וודא שסימן ה-V מופיע לפני פרוטוקול ה-TCP/IP. 

סמן את הפרוטוקול ובחר באופציה Properties. 

הערה: לחיצה על כל תמונה תציג אותה בגדול.

 

 

 

 

 

במסך שיוצג לפניך וודא שמופיעה הכתובת 10.200.1.1 ו-MASK בעל ערך של 255.0.0.0.

לחץ OK פעמיים. 

אם נדרש ממך בצע BOOT למחשב.

 

 

 

 

 

 

 

 

שלב שלישי

פתח את דפדפן האינטרנט שלך והקלד את הכתובת 10.0.0.138. 

אם הגדרת בעבר שם משתמש וסיסמת כניסה לתפריטי הנתב, הקלד אותם ולחץ ENTER. 

בסיום התהליך יוצג לפניך המסך הבא.

 

 

 

 

שלב רביעי

לחץ על TAB ה-Advanced ובחר באופציה System. 

יפתח לפניך המסך הבא. 

לחץ על כפתור ה-Browse ובחר את הקובץ ה-INI שהורדת בשלב הראשון.

לחץ על Upload.  תהליך הטעינה ימשך כדקה ומהלכו תופיע על המסך ההודעה Updating Configuration. 

שים לב שבמהלך תהליך השדרוג יתנתק חיבור האינטרנט שלך ונורת ה[email protected] על המודם תתחיל להבהב בכתום.  כל התופעות הללו תקינות.

 

בסיום התהליך יופיע המסך הבא.

התעלם מכל ההודעות המופיעות והתמקד בשורה התחתונה. 

אם רשום שם configuration loaded successfully, לחץ על Accept.

 

 

 

 

 

שלב חמישי

בשלב לחץ על TAB ה-Basic ובחר באופציה Connections. 

יופיע לפניך המסך הבא.

במסך זה עליך להקליד את שם המשתמש והסיסמא כפי שניתנו לך על ידי ספק האינטרנט שלך וללחוץ על Connect.

אם הפרטים שנתת נכונים, נורת ה[email protected] תהפוך תוך מספר שניות לירוקה ובטבלה, תחת הטור LINK תופיע המילה Connected.

הערה 1: לעיתים, עוד לפני שתקליד את שם המשתמש והסיסמא תופיע המילה Disconnect במקום Connect.  אם זה המצב אצלך, לחץ על ה-Disconnect ורק אח"כ הקלד את שם המשתמש והסיסמא כפי שניתנו לך על ידי ספק האינטרנט.

הערה 2: לאחר הפיכת המודם לנתב, איך צורך להשתמש יותר בחייגן -- אתה מחובר לאינטרנט מרגע שהמחשב שלך דולק.

 

 

שלב שישי

בשלב זה עליך לשנות את מאפייני פרוטוקול ה-TCP/IP של המחשב שלך.  כפי שבצעת בשלב השני, עבור לחלון בו מוצגים מאפייני (PROPERTIES) כרטיס הרשת שלך. 

סמן את פרוטוקול ה-TCP/IP ולחץ על PROPERTIES.  בחלון שיוצג בחר יש להגדיר את הפרוטוקול בצורה הבאה:

  • Obtain IP Address Automatically

  • Obtain DNS server address automatically

לחץ על OK פעמיים ואם נדרש בצע BOOT.

זהו, תהליך הפיכת המודם לנתב הסתיים.  אתה יכול לוודא את פעולתו על ידי פתיחת הדפדפן שלך וגלישה לאחד מאתרי האינטרנט החביבים עליך.

 

הערות

מידע נוסף על נתב זה ניתן למצוא ב-LINK-ים הבאים:

 

פורסם על ידי Cheif, אוקטובר 2004.