[Articles/WiFi_Speeds/includes/inc_head.htm]

NetCHEIF Articles

  דף הבית | פורום | בלוג | צור קשר | חיפוש | אודות

 

קידוד נתוני המהירות האלחוטית (WiFi)
של נתבים מודרנים

מבוא

בתקופה האחרונה החלו יצרניות הנתבים לציין ליד שמות הדגמים שהם משווקות, צירוף של אותיות ומספרים המעיד על התכונות האלחוטית שלהם.

באמצעות הקידוד הזה מנסות החברות להקל על הצרכנים בהבנת היכולת האלחוטית של הנתבים, הן מבחינת התקן בו הם תומכים והן מבחינת המהירות האלחוטית המקסימאלית שלהם.

באמצעות מדריך קצר זה והטבלה המצורפת להלן אפשר לפענח בקלות את הקידוד של הנתב ולהבין את יכולתו האלחוטית האמיתית.

 

כמה מילים על אפנון, אנטנות וזרמי מידע

במאמר המקיף שלי על "תקני אלחוט, תדרים, איפנונים וערוצים" עמדתי בפרוטרוט על המשמעות הטכנית של ריבוי אנטנות וזרמי מידע.  הסברתי שם כיצד שתי הטכנולוגיות הללו הן אלה שהביאו לפריצת הדרך המאפשרת להעביר בתקן 802.11N יותר מידע באמצעות אותו תווך אלחוטי.

בתקן 802.11ac נעשה שימוש בשתי הטכנולוגיות הללו ובנוסף, ועל מנת להעביר כמות מידע נוספת, בוצע שיפור מהותי גם במנגנון האיפנון.  מבלי להיכנס להסברים פיזיקליים מסובכים, מנגנון משופר זה מגדיל את ניצול התווך האלחוטי פי 4.

מי שרוצה להעמיק בנושא מוזמן לקרוא על מנגנון האיפנון QAM העושה שימוש בשני גלים נושאים שיש בינהם הפרש מופע (פאזה) של 90o.  כל אחד מהגלים הללו משנה את תכונותיו על מנת לייצג צירופים שונים של ביטים.  בעוד שבתקן N שינוי התכונות יכול לייצר 64 צרופים שונים, בתקן ac המנגנון יכול ליצר 256 צרופים שונים.

המשמעות של שיפור זה היא שכל זרם מידע בתקן ac יכול להעביר עד 433Mbps בעוד שבתקן N התעבורה בכל זרם עומדת על 150Mbps בלבד.  למרות שהשיפור באיפנון מגדיל פי 4 את ניצול התווך, בפועל הגידול בנפח הזרם הוא רק פי 2.9, זאת בגלל הצורך ביותר בקרות תיקון שגיאות תעבורה.

 

קידוד נתוני המהירות

יצרני הנתבים בוחרים למוצרים שלהם שמות שבדרך כלל אינם אומרים דבר וחצי דבר לגבי התכונות שלהם.  כך לדוגמא הדגם המתקדם ביותר של Linksys התומך בתקן 802.11ac מכונה EA6500 ואילו זה של D-Link מכונה DIR-868L

על מנת שהצרכנים יוכלו להבין בקלות ומהירות את היכולת האלחוטית של הנתבים, החלו היצרנים לכנות אותם בצירופים של אותיות ומספרים שהפכו לסטנדרט דה-פקטו בתעשיה.

המבנה של הקידוד הוא פשוט מאוד ומורכב בסה"כ משני שדות במבנה XY.

X יכול להיות האות N או צמד האותיות AC והוא מסמל את התקן האלחוטי הגבוה ביותר בו תומך הנתב.

Y הוא שדה מספרי המתאר את המהירות האלחוטית הכללית בה תומך הנתב, הן בתדר 2.4Ghz והן בתדר 5Ghz. 

כיוון שנפח כל זרם בתקן AC הוא אינו מספר שלם (433Mbps) נהוג לעגל את הכפולות של מספר זה כלהלן:

  • 433Mbps מעוגל למספר 450

  • 866Mbps (שני זרמים) מעוגל למספר 900

  • 1299Mbps (שלושה זרמים) מעוגל למספר 1300

 

טבלת הקידוד

על בסיס כל נתונים אלה, הפקתי את הטבלה הבאה המתארת את על הצירופי האפשריים הקיימים היום.  במידת הצורך, ועל פי ההתפתחויות הטכנולוגיות, אני אעדכן טבלה זו.

 

 

טבלת הצירופים

טבלת הצירופים להלן מאפשרת להעריך את המהירות התאורטית המקסימאלית שתושג בין הנתב לבין כרטיס הרשת בהתאם לתקן שבו כל אחד תומך.