[Articles/Cabels/includes/inc_head.htm]

NetCHEIF Articles

  דף הבית | פורום | בלוג | צור קשר | חיפוש | אודות

 

כבל ישר או כבל מוצלב:
מתי כל אחד מהם נדרש?

הערה:  התקני תקשורת מודרנים כמו כרטיסי רשת, נתבים, נקודות גישה ומתגים תומכים בהצלבה אוטומטית של החיבור. התכונה הזו, המכונה Auto MDI-X, מייתרת את השימוש בכבל רשת מוצלב.  על מנת לוודא שכבל הרשת המוצלב אינו נדרש, יש לוודא במפרט הטכני של הציוד שנמצא ברשותך אם הוא תומך בהצלבה אוטומטית.

קיימים שני סוגים עיקריים של כבלי אינטרנט – כבלים ישרים (Straight) וכבלים מוצלבים (Cross).  על מנת לחבר ציודי רשת שונים נדרש ברוב המקרים כבל ישר, אבל ישנם מקרים – במיוחד כאשר מחברים שני מחשבים אחד לשני – בהם נדרש כבל מוצלב.

כאשר יש צורך להרחיב את הרשת ונדרש שימוש ב-hub-ים או switch-ים, השאלה הופכת למורכבת יותר.  במקרים אלה סוג הכבל הנדרש הופך להיות תלוי בסוג הנקודה אליה הוא מתחבר -- נקודה רגילה או נקודת uplink.

uplink היא נקודה מיוחדת, שקיימת על חלק מה-hub-ים וה-switch-ים שמיועדת לשימוש במקרה ויש צורך לשרשר את הציוד לציוד רשת אחר.  בדרך כלל נקודת uplink מצוינת במפורש על הציוד.  במקרים אחרים, יש על הציוד מפסק שהופך את אחת מנקודות החיבור הרגילות לנקודת uplink.

בהקשר זה יש לציין שחלק מה-router-ים וה-switch-ים תומכים במנגנון המכונה Auto MDI-X.  מנגנון זה הופך את הציוד לאדיש לסוג הכבל שבאמצעותו נעשה החיבור.  במידת הצורך מנגנון זה "הופך" את קוטביות הכבל על מנת שיתאים לסוג הציוד אליו הוא מתחבר.

הטבלה הבאה מציגה את סוגי החיבור הנפוצים ואת סוג הכבל הנדרש בכל אחד מהם, מתוך הנחה שמנגנון ה-Auto MDI-X אינו נתמך בהם.

  סוג חיבור*

  סוג הכבל הנדרש

  כרטיס רשת לכרטיס רשת

  מוצלב

  כרטיס רשת ל-hub

  ישר

  כרטיס רשת לנקודת uplink ב-hub

  מוצלב

  hub ל-hub

  מוצלב

  hub לנקודת uplink ב-hub אחר

  ישר

  מודם DSL לכרטיס רשת

  ישר

  מודם DSL ל-router

  ישר

  router ל-hub

  מוצלב

  router לנקודת uplink ב-hub

  ישר

* בטבלה זו נעשה שימוש במילה hub אך לצורך העניין ניתן להחליפה על פי הצורך ב-switch.