הגדרת מחשב Client המבוסס על
Windows Vista

 

שלב 1

לחץ על תפריט ה-START, הקלד ncpa.cpl בשורת הפקודה ולחץ Enter. בחלון ה-Network Connections שיפתח לפניך סמן את כרטיס הרשת ולחץ עליו באמצעות הכפתור הימני של העכבר. בתפריט שיפתח לפניך יש לבחור בפריט Properties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלב 2

יפתח לפניך המסך המופיע בצד שמאל.

לחץ על TAB ה-Sharing.

 

 

 

 

 

 

יפתח לפניך המסך הבא.

וודא שאופציית ה-Internet Connection Sharing אינה מופעלת במחשב ה-Client (היא צריכה להיות מופעל רק בשרת ה-ICS).

לחץ על TAB ה-Networking.  במסך שיוצג לפניך, בטל את הסימון ליד השורה TCP/IPv6.

באותו מסך, סמן את השורה TCP/IPv4, וודא שמסומן לידה V ולחץ על הכפתור Properties.

 

 

 

יפתח לפניך המסך המופיע מצד שמאל.

וודא שהשורות Obtain and IP Address Automatically ו-Obtain DNS Server address Automatically מסומנות.

לחץ על כפתור ה-Advanced.

 

 

 

 

יפתח לפניך המסך הבא.

וודא שבחלון העליון רשום DHCP Enabled.

לחץ על TAB ה-DNS.

 

 

 

 

 

יפתח לפניך המסך הבא.

וודא שהשורות הבאות מסומנות:

לחץ על ה-TAB שנקרא WINS.

 

 

יפתח לפניך המסך הבא.

וודא שהשורות הבאות מסומנות:

לחץ על OK פעמיים.  אם נדרש ממך בצע Reboot.

 

 

שלב 4

לחץ על START, רשום בשורת הפקודה firewall.cpl ולחץ ENTERבחלון שיפתח, לחץ בצידו השמאלי העליון על השורה Turn Windows Firewall On and Off.  יפתח החלון הבא.

וודא שאופציית ה-Firewall המובנית בתוך Windows Vista אינה מופעלת. 

כיבוי ה-Firewall הוא קריטי להצלחת תהליך שיתוף האינטרנט בין המחשבים ברשת.

 

 

 

שלב 5

לחץ על כפתור ה-START, רשום בשורת הפקודה CMD ולחץ OK.  בחלון ה-DOS שיפתח הרץ את הפקודה IPCONFIG.  יוצג לפניך המסך הבא.

וודא שכתובת ה-IP המוצגת נמצאת באותו תחום כמו כתובת שרת ה-ICS שלך, כלומר בתחום 192.168.0.  כמו כן וודא שכתובת ה-Gateway היא כתובת שרת ה-ICS שלך.

 

שלב 6

סגור את כל חלונות דפדפן האינטרנט. לחץ על כפתור ה-START, רשום בשורת הפקודה inetcpl.cpl ולחץ OK.

בחלון שיפתח בחר את ה-TAB שנקרא Connections.  יוצג לפניך המסך הבא.

וודא שמופיע הסימון Never Dial a Connection.

לחץ על כפתור ה-LAN Settings.

 

 

 

פתח לפניך המסך הבא.

וודא שהאפשרות Automatically detect Settings אינה מסומנת.  כמו כן וודא שהאפשרות Use a Proxy Server for you LAN אינה מסומנת.

לחץ OK פעמיים.

 

עבור להגדרת ה-Client הבא.