הגדרת מחשב Client המבוסס על
Windows
2000

 

שלב 1

ב-Desktop, לחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר, על ה-ICON של My Network Places. בתפריט שיפתח בחר את ה-Properties.

בשלב זה עליך לראות מסך הדומה לזה המופיע מצד שמאל.

אם במסך שמוצג, לא מופיע ה-Protocol שנקרא TCP/IP יש להתקינו על ידי לחיצה על כפתור ה-Install.

אם במסך שמוצג, מופיע ה-Protocol שנקרא NetBEUI ניתן להסירו על ידי לחיצה על הכפתור Uninstall.

אם נדרש ממך, בצע Reboot. בסיום ה-Reboot עבור לשלב 2.

 

שלב 2

סמן את השורה TCP/IP ולחץ על Properties.  יפתח לפניך המסך הבא.

יש להגדיר את הפרוטוקול בצורה הבאה:

לחץ על הכפתור Advanced.

 

 

שלב 3

יפתח לפניך המסך הבא.  וודא שבחלון העליון רשום הערך
DHCP Enabled.

לחץ על ה-TAB שנקרא DNS.

 

 

 

 

 

יפתח לפניך החלון הבא. 

וודא שהשורות הבאות מסומנות:

לחץ על ה-TAB שנקרא WINS.

 

 

 

יפתח לפניך המסך הבא. 

וודא שהשורות הבאות מסומנות:

לחץ על OK פעמיים.  אם נדרש ממך בצע Reboot.

 

 

 

שלב 4

לחץ על כפתור ה-START ובחר באופציה RUN.  רשום את הפקודה CMD ולחץ OK.  בחלון ה-DOS שיפתח הרץ את הפקודה IPCONFIG.  יוצג לפניך המסך הבא.

וודא שכתובת ה-IP המוצגת נמצאת באותו תחום כמו כתובת שרת ה-ICS שלך, כלומר בתחום 192.168.0.  כמו כן וודא שכתובת ה-Gateway היא כתובת שרת ה-ICS שלך.

 

שלב 5

סגור את כל חלונות דפדפן האינטרנט ולחץ, באמצעות הכפתור הימני של העכבר, על ה-ICON של הדפדפן על ה-Desktop.  בחלון שיפתח בחר את ה-TAB שנקרא Connections.  יוצג לפניך המסך הבא.

וודא שמופיע הסימון Never Dial a Connection.

לחץ על כפתור ה-LAN Settings.

 

 

 

יפתח לפניך המסך הבא.

וודא שהאפשרות Automatically detect Settings אינה מסומנת.  כמו כן וודא שהאפשרות Use a Proxy Server for you LAN אינה מסומנת.

לחץ OK פעמיים.

 

 

עבור להגדרת ה-Client הבא.