הגדרת תוכנת ICS במחשב המבוסס על
Windows XP

 

שלב 1

לחץ על תפריט ה-START ובחר ב-My Computer.  מהתפריט שנפתח בחר את My Network Places ומתוכו בחר את הפריט Network Connections.

בחלון ה-Network Connections, סמן את הממשק דרכו אתה מתחבר אל האינטרנט.  הממשק יכול להופיע תחת הכותרת Dial Up או תחת הכותרת LAN and High Speed Internet.

בשלב זה חשוב מאוד לבחור את הממשק הנכון:

לאחר בחירת הממשק הנכון, יש ללחוץ עליו באמצעות הכפתור הימני של העכבר ולבחור בפריט Properties.

בשלב זה עליך לראות מסך, עם מספר TAB-ים, שיהיה דומה לאחד מאלה המופיעים מצד שמאל.  בכל מקרה, ה-TAB האחרון צריך להיות בעל השם Advanced.

אם מופיעים במסך השירותים Client for Microsoft Networks ו-File and Printer Sharing, וודא שלא מסומן V לידם. 

אם מופיע השירות NetBEUI הסר אותו על ידי לחיצה על הכפתור Uninstall.

בסיום לחץ OK.

באמצעות הכפתור הימני של העכבר לחץ על ממשק החיבור למחשב השני ברשת.  ממשק זה הינו כרטיס רשת.  בתפריט שיפתח בחר ב-Properties. 

בשלב זה עליך לראות מסך הדומה לזה המופיע מצד שמאל. 

וודא שבמסך מסומן V ליד השירותים Client for Microsoft Networks ו-File and Printer Sharing. 

כמו כן וודא שסומן V ליד השירות TCP/IP. 

לחץ על TAB ה-Advanced.

יפתח לפניך המסך הבא.

וודא שאופציית ה-Firewall המובנית בתוך Windows XP אינה מופעלת. 

כיבוי ה-Firewall על ממשק החיבור אל המחשב השני ברשת הוא קריטי להצלחת תהליך שיתוף האינטרנט בין המחשבים ברשת.

לחץ על TAB ה-General.  במסך שיוצג לפניך, סמן את השורה TCP/IP, וודא שמסומן לידה V ולחץ על הכפתור Properties.

 

 

יפתח לפניך המסך הבא.  סמן את השורה Use the following IP Address ומלא את השורות כדלקמן:

לחץ OK לאישור.

 

 

שלב 2

בשלב זה יש לוודא ששרת ה-ICS מצליח להתחבר אל רשת האינטרנט.  על מנת לוודא זאת, פתח את דפדפן האינטרנט שלך וודא שבאפשרותך להגיע לאתרים שונים. 

אם אינך מצליח להתחבר אל האינטרנט -- עליך להתקין חייגן אינטרנט ולפעול על פי ההנחיות שהגיעו יחד עם מודם הפס הרחב שברשותך ועל פי הוראות ספק האינטרנט שלך.  במקרה של מודם פס רחב המתחבר לכרטיס רשת, וודא שחברת אותו אל כרטיס הרשת הנכון. 

בסיום ההתקנה וודא שיש באפשרותך להתחבר אל רשת האינטרנט על ידי הפעלת דפדפן האינטרנט שלך.  

שים לב: הצלחה בשלב זה הינה קריטית.  אם אין באפשרותך להתחבר אל רשת האינטרנט ממחשב זה, התקנת ה-ICS לא תצליח.

 

שלב 3

בשלב זה יש להפעיל את מנגנון ה-ICS.

באמצעות הכפתור הימני של העכבר לחץ על ממשק החיבור לאינטרנט.  בחר ממשק זה על פי ההנחיות שרשומות בשלב 1. 

זכור -- הממשק יכול להיות כרטיס רשת, חייגן VPN או חייגן PPPOE.  בחר את הממשק הנכון!!

בתפריט שיפתח בחר ב-Properties.  בחלון שיפתח, בחר ב-TAB ה-Advanced.

יפתח לפניך מסך הדומה לאחד מאלה  המופיעים משמאל. 

סמן V בשורה Allow other network users to connect through this computer's Internet connection ובשורהProtect My Computer and Network by limiting or preventing access to this computer from the Internet.

במידה ויוצג בפניך מסך כדוגמת אלה המופיעים משמאל, יש לבחור בו את כרטיס הרשת המתחבר אל המחשב השני ברשת.

לחץ OK.

 

 

 

 

במסך שיופיע לפניך בחר ב-YES.  אם נדרש ממך, בצע Reboot.

התקנת שרת ה-ICS הסתיימה.

 

עבור להגדרת מחשבי ה-Client.