הגדרת תוכנת ICS במחשב המבוסס על
Windows
2000

 

שלב 1

ב-Desktop, לחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר על ה-ICON של My Network Places. בתפריט שיפתח בחר את ה-Properties.

יפתח לך חלון, כדוגמת זה הנמצא משמאל, כאשר ממשקי הרשת והחיוג שלך רשומים בו. 

באמצעות הכפתור הימני של העכבר, לחץ על הממשק דרכו אתה מתחבר אל האינטרנט. 

בשלב זה חשוב מאוד לבחור את הממשק הנכון:

בתפריט שיפתח בחר ב-Properties. 

בשלב זה עליך לראות מסך, עם מספר TAB-ים, שיהיה דומה לאחד מאלה המופיעים מצד שמאל. 

בכל מקרה, ה-TAB האחרון צריך להיות בעל השם Sharing. 

אם מופיעים במסך שנפתח השירותים Client for Microsoft Networks ו-File and Printer Sharing, וודא שלא מסומן V לידם.

אם מופיע השירות NetBEUI הסר אותו על ידי לחיצה על הכפתור Uninstall.

בסיום לחץ OK.

באמצעות הכפתור הימני של העכבר לחץ על ממשק החיבור למחשב השני ברשת.  ממשק זה הינו כרטיס רשת.  בתפריט שיפתח בחר ב-Properties. 

בשלב זה עליך לראות מסך הדומה לזה המופיע מצד שמאל. 

וודא שבמסך מסומן V ליד השירותים Client for Microsoft Networks ו-File and Printer Sharing. 

כמו כן וודא שסומן V ליד השירות TCP/IP. 

בחר בשירות TCP/IP ולחץ על Properties.

 

במסך שיפתח לפניך, הקלד את הנתונים הבאים:

לחץ OK לאישור פעמיים. 

אם נדרש ממך, בצע Reboot.

 

 

 

שלב 2

בשלב זה יש לוודא ששרת ה-ICS מצליח להתחבר אל רשת האינטרנט.  על מנת לוודא זאת, פתח את דפדפן האינטרנט שלך וודא שבאפשרותך להגיע לאתרים שונים. 

אם אינך מצליח להתחבר אל האינטרנט -- עליך להתקין חייגן אינטרנט ולפעול על פי ההנחיות שהגיעו יחד עם מודם הפס הרחב שברשותך ועל פי הוראות ספק האינטרנט שלך.  במקרה של מודם פס רחב המתחבר לכרטיס רשת, וודא שחברת אותו אל כרטיס הרשת הנכון. 

בסיום ההתקנה וודא שיש באפשרותך להתחבר אל רשת האינטרנט על ידי הפעלת דפדפן האינטרנט שלך.  

שים לב: הצלחה בשלב זה הינה קריטית.  אם אין באפשרותך להתחבר אל רשת האינטרנט ממחשב זה, התקנת ה-ICS לא תצליח.

 

שלב 3

בשלב זה יש להפעיל את מנגנון ה-ICS.

ב-Desktop, לחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר על ה-ICON של My Network Places.  בתפריט שיפתח בחר את ה-Properties.

באמצעות הכפתור הימני של העכבר לחץ על ממשק החיבור לאינטרנט.  בחר ממשק זה על פי ההנחיות שרשומות בשלב 1. 

זכור -- הממשק יכול להיות כרטיס רשת, חייגן VPN או חייגן PPPOE.  בחר את הממשק הנכון!!

בתפריט שיפתח בחר ב-Properties. 

בחר ב-TAB ה-Sharing.

יפתח לפניך מסך הדומה לזה המופיע משמאל.  סמן V ב-Internet Connection Sharing.

במידה ויוצג בפניך מסך כדוגמת זה המופיע משמאל, יש לבחור את כרטיס הרשת המתחבר אל המחשב השני ברשת.

לחץ OK.

 

 

 

 

 

 

במסך שיופיע לפניך בחר ב-YES.  אם נדרש ממך, בצע Reboot.

התקנת שרת ה-ICS הסתיימה.

 

 עבור להגדרת מחשבי ה-Client.